Deštivá sobotní vycházka Světlušek

Celý den prší, a tak není zcela jisté, zda se plánovaná vycházka pro nejmladší členky našeho oddílu vůbec uskuteční. A však jak my rády říkáme, není špatného počasí, je jen špatného oblečení, tudíž jsme se rozhodly i přes nepříznivé počasí vyrazit do přírody. Sešlo se nás hodně a vycházka mohla být zahájena. Abychom hodně nepromokly, Přečíst si víc oDeštivá sobotní vycházka Světlušek[…]

Zářijová vycházka Kukaček

V letošním roce do našeho oddílu přibylo spoustu nových členek, proto jsme naší prví oddílovou akci pojaly ve stylu velkého seznámování. Již tradičně jsme vyrazily obdivovat krásy Chotěboře a přilehlého okolí. V sobotu 21. září jsme se opět s děvčaty sešly v hojném počtu u naší nové klubovny. Pak jsme se vydaly na cestu na louku před Přečíst si víc oZářijová vycházka Kukaček[…]

Březnová výprava Kukaček

Poslední březnovou sobotu jsme se s naším oddílem Kukaček vydaly na jarní výpravu do okolí Chotěboře. Sešly jsme se ráno u naší nové klubovny, kde jsme počkaly na všechny členky a společně jsme pak vyrazily ke Svaté Anně. Dále jsme šly kolem Koukalek, k Hornímu mlýnu a skautské mohyle, kde jsme se na chviličku zdržely, a každá Přečíst si víc oBřeznová výprava Kukaček[…]

Lednová vycházka Kukaček

V sobotu 19. ledna se oddíl Kukaček vydal na již tradiční vycházku. Počasí nám tentokrát vyšlo skutečně skvěle a my tak mohly prozkoumat krásnou zimní krajinu nedaleko Chotěboře. Nejprve jsme se vydaly směrem k zámecké oboře a následně nás cesta slepě zavedla až na samotné dno čističky, kde naštěstí není žádná voda. Sníh ani mráz nám nevadil, Přečíst si víc oLednová vycházka Kukaček[…]

Listopadová kukaččí vycházka

Není špatného počasí, pouze špatného oblečení. V duchu tohoto rčení se nesla naše vycházka o prvním listopadovém víkendu. Ráno jsme se sešly u klubovny a vydaly jsme se mlhou zahalenou krajinou na Svatou Annu. Počasí nebylo příliš příznivé, ale i tak se nám podařilo dostat do vzduchu nějaké draky, které jsme si vzaly s sebou. Mlha se pořád Přečíst si víc oListopadová kukaččí vycházka[…]

Vycházka Kukaček po okolí Chotěboře

Již tradičně vyráží náš dívčí oddíl obdivovat krásy Chotěboře a přilehlého okolí. Nejinak tomu bylo i v sobotu 15. září, kdy jsme se opět s děvčaty sešly v hojném počtu. Navíc tato vycházka byla výjimečná v tom, že se k nám přidalo spoustu nových členek. Abychom se lépe poznaly, zahrály jsme si na začátku několik Přečíst si víc oVycházka Kukaček po okolí Chotěboře[…]

Výprava za účelem opravy skautské mohyly

Dne 28.4 se oddíl Kondoři vypravil na jarní, odpolední výpravu do okolí Chotěboře. Cílem této výpravy byla skautská mohyla u Horního Mlýna. Sraz byl ve 14 hodin u naší provizorní klubovny. Když byl oddíl v plném počtu, vydali jsme se na cestu. Cesta vedla kolem kaple sv. Anny a následně nedaleko Koukalek, kde jsme si Přečíst si víc oVýprava za účelem opravy skautské mohyly[…]

Jarní vycházka Kukaček

V sobotu 24. března si dívčí oddíl Kukačky vyrazil na vycházku do blízkého okolí Chotěboře. První zastávka vedla k Hornímu mlýnu, kde se narodil spisovatel Ignát Herman. Na tomto místě se dříve často pořádali skautské tábory či středisková zahájení. Nedaleko Horního mlýna se pak nachází skautská pamětní deska „Všem věrným“. Naše kroky dále vedly podél Přečíst si víc oJarní vycházka Kukaček[…]