28.10.2017

Struktura střediska

Středisková rada je vrcholným orgánem organizační jednotky mezi sněmy a je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech střediska, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány, nebo orgány nadřízené vyšší jednotky, nebo usnesením sněmu střediska. Středisková rada se pravidelně schází jedenkrát měsíčně. V případě potřeby mimo svá pravidelná jednání. Ze všech jednání jsou zhotovovány písemné záznamy.

Je volena na tříleté volební období. Středisková rada střediska Doubravka byla zvolena na svém řádném střediskovém sněmu, který se konal dne 9. 11. 2019.

V čele střediskové rady stojí vedoucí střediska, který je statutárním orgánem střediska. V případě jeho nepřítomnosti vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu zástupce vedoucího střediska.

Složení střediskové rady

Vůdkyně střediska a statutární zástupce organizační jednotky

Lenka Pavlásková – Čím

Zástupci vůdkyně střediska

Václav Málek

Jakub Hájek – Rys

Volení členové střediskové rady

Eliška Jelínková – Lev

Václav Paclík

Michaela Kopecká

Členové střediskové rady z titulu své funkce

Vlastimil Fikar – Blesk (4. oddíl „Kondoři“)

Tadeáš Brabec – Tedy (6. oddíl „Sokoli“)

Šárka Pavlásková (12. oddíl „Kukačky“)

Eliška Pavlíková – Hini (Oldskautský oddíl)

Složení revizní komise

Předseda revizní komise

Jakub Lorenc – Obelix

Členové

Magdaléna Blahová – Majda

Karel Tecl – Lišák

Hospodář

Jakub Hájek – Rys

Mediální zpravodajka

Šárka Pavlásková

Střediskový archivář a kronikář

Vladimír Menšík

Ubytovávání návštěv

Anna Stehnová – Bubla

Střediskovou radou byl sestaven tým činovníků, pověřený koordinací činností při rekonstrukci a úpravách klubovních prostor. Tým je střediskovou radou pověřen k jednání s úřady, organizacemi a firmami, které budou případně zapojeny do rekonstrukce a výstavby.