28.10.2017

Struktura střediska

Středisková rada je vrcholným orgánem organizační jednotky mezi sněmy a je oprávněna rozhodovat o všech záležitostech střediska, které nejsou upraveny předpisy přijatými ústředními orgány, nebo orgány nadřízené vyšší jednotky, nebo usnesením sněmu střediska. Středisková rada se pravidelně schází jedenkrát měsíčně. V případě potřeby mimo svá pravidelná jednání. Ze všech jednání jsou zhotovovány písemné záznamy.

Je volena na tříleté volební období. Středisková rada střediska Doubravka byla zvolena na svém řádném střediskovém sněmu, který se konal dne 12. 12. 2016.

V čele střediskové rady stojí vedoucí střediska, který je statutárním orgánem střediska. V případě jeho nepřítomnosti vykonává práva a povinnosti statutárního orgánu zástupce vedoucího střediska.

Složení střediskové rady

Vůdce střediska a statutární zástupce organizační jednotky

Jakub Hájek – Rys

Zástupkyně a zástupce vůdce střediska

Lenka Pavlásková – Čím

Zdeněk Matějka – Man

Volení členové střediskové rady

Václav Málek

Vladimír Menšík

Tomáš Linhart – Prófa

Členové střediskové rady z titulu své funkce

Karel Tecl – Lišák (4. oddíl „Kondoři“)

Tadeáš Brabec – Tedy (6. oddíl „Sokoli“)

Šárka Pavlásková (12. oddíl „Kukačky“)

Eliška Pavlíková – Hini (Oldskautský oddíl)

Složení revizní komise

Předsedkyně revizní komise

Štěpánka Fikarová – Šmudla

Členové

Miloš Fikar – Mauglí

Ondřej Kozub – Glum

Hospodář

Jakub Hájek – Rys

Mediální zpravodajka

Šárka Pavlásková

Střediskový archivář a kronikář

Vladimír Menšík

Ubytovávání návštěv

Anna Stehnová – Bubla

Střediskovou radou byl sestaven tým činovníků, pověřený koordinací činností při rekonstrukci a úpravách klubovních prostor. Tým je střediskovou radou pověřen k jednání s úřady, organizacemi a firmami, které budou případně zapojeny do rekonstrukce a výstavby.