Střediskový volební sněm

V sobotu 12. listopadu 2016 se uskutečnil volební sněm v naší klubovně. Přítomno bylo 17 delegátů a 5 hostů z řad skautů a skautek našeho střediska. Šestým hostem byl místostarosta Ing. Zdeněk Janovský, který je též příznivcem skautingu. Po úvodní skautské hymně a řadě přednesených zpráv z činnosti střediska, došlo k volbě. Zvolen byl vedoucí Přečíst si víc oStřediskový volební sněm[…]

Sněm chotěbořských skautů

Poslední listopadovou sobotu se v klubovně chotěbořských skautů konal sněm – volební setkání vedoucích oddílů, činovníků střediska a dalších hostí. Pravidelný sněm se koná jednou za tři roky a jeho úkolem je zvolit vedení střediska, vyslat delegáty na celostátní sněm Junáka a případně se věnovat dalším zásadním otázkám. Jedním z důležitých bodů bylo předání děkovacích dekretů vedoucím oddílů, kteří Přečíst si víc oSněm chotěbořských skautů[…]