Skautské setkání na síti

Skauty a skautky najdete po celém světě, je nás totiž 50 milionů v 216 zemích světa. Abychom se mohli občas potkat, konají se skautská setkání, kterým se říká jamboree. Existuje i jedno, které probíhá každý rok třetí víkend v říjnu. Jmenuje se Jota-Joti a je to největší mezinárodní skautská akce vůbec. Odehrává se pod záštitou WOSM (Světová organizace Přečíst si víc oSkautské setkání na síti[…]

Opět jsme měli celý svět v klubovně

Každý snad ví, že skautské organizace jsou po celém světě. Aby skauti měli příležitost se potkat se svými bratry a sestrami, existují skautská setkání – jamboree, která se opakují a dávají tak možnosti dalším a dalším generacím získávat kontakty se skauty z různých koutů světa. Jedno takové probíhá po internetu každoročně v říjnu. Už v Přečíst si víc oOpět jsme měli celý svět v klubovně[…]