28.10.2017

Středisko

Je zvykem, že skauti v jednom městě či malém regionu tvoří středisko. To zpravidla sdružuje několik oddílů děvčat, chlapců a dospělých členů.

My, skauti z Chotěboři a okolí, se setkáváme ve středisku Doubravka, které má bohatou historii. Středisko Doubravka čítá čtyři oddíly, v nichž skautují děti a dospívající mládež, dále pak oddíl dospělých členů, kteří nepracují přímo s dětmi.

Skautské středisko, to jsou především lidé, kteří vytváří program pro děti a mládež, dále pak máme jako každá právnická osoba své vedení. Vedle oddílových akcí pořádáme i společné akce celého střediska a akce pro veřejnost (např. Den otevřených dveří, Drakiádu nebo Skautský ples).

Středisko je také pořadatelem dvou vzdělávacích lesních kurzů (ČLK Corda a ČLK Sursum) a podílíme se na přípravách skautských závodů.

O organizaci

Junák – český skaut, z. s. je dobrovolné, nezávislé a nepolitické hnutí sdružující své členy bez rozdílu národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů. Se svými více než 50 tisíci členy je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v ČR. Zároveň je členem světových organizací WAGGGS a WOSM, které sdružují na 40 miliónů skautek a skautů ve více než 200 zemích a teritoriích světa. Vznik českého skautingu se datuje do roku 1911.

Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí, jejich duchovních, mravních, intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celý život připraveni plnit povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti,přírodě a celému lidskému společenství v souladu s principy a metodami, stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem.