28.10.2017

Kukačky

Kuku, kuku, ozývá se, nechte nás zpívat, tančit a jásat, Kukačky jsme, kuku.

Náš oddíl Kukačky je dívčí oddíl čítající bezmála padesát členek. Oddíl funguje od devadesátých let a své symboly převzal od 1. oddílu skautek, který působil v letech 1968-1970.

Oddíl je rozdělen podle věku na menší skupiny, tzv. družiny. Každá družina se pravidelně jednou týdně schází v klubovně. Roční činnost máme doplněnou o jednodenní nebo vícedenní výpravy. Výpravy jsou buď pro jednotlivé družiny, oddíl nebo pořádáme akce pro celé středisko. Starší se mohou účastnit celostátních nebo dokonce i mezinárodních skautských setkání. Největší událostí roku je letní tábor v podsadových stanech a indiánských týpí. Ten znamená důležitý předěl a vykročení k novým cílům. Jsme přesvědčeny, že je to právě prožití skautského tábora, které dětem umožňuje další rozvoj jejich osobnosti. Věříme, že právě získávání a upevňování osobního vztahu k přírodě a načerpání hlubokých prožitků na táboře probouzejí a upevňují nejcennější charakterové hodnoty.

Každá výchovná kategorie má své metodické nástroje. Ty pomáhají v rozvoji a nabytí nových zkušeností a dovedností:

  • Světlušky mají Cestičku světlušek a nyní organizace chystá tzv. vlčky a světýlka. Cestičku v našem oddíle nováčkům předáváme po určitém období, kdy ukáží svou aktivitu, to z pravidla probíhá na vícedenních akcích. Obsahem Cestičky je několik bodů dovedností, které by holky měly umět nebo se časem naučit, po splnění bodu si vybarvují lucerničky. Cestička je rozdělena na dva díly, kdy po splnění prvního, mohou složit slib světlušek.
  • Skautky mají Skautskou stezku a tzv. odborky. Stezku v našem oddíle holkám předáváme při přestupu z nižší výchovné kategerie, tzv. přešátkování, kdy se ze světlušek stávají skautky, to z pravidla probíhá na vícedenních akcích. I obsahem Stezky je několik bodů dovedností. Stezka je rozdělena na dvě části, nováčkovskou zkouška a první hvězdu. Po splnění nováčkovské zkoušky mohou složit skautský slib, který má ve skautském životě velký význam. Složením slibu se skautka hlásí k hodnotám, stejně jako ke společenství, se kterým tyto hodnoty sdílí.  

Další informace

BENJAMÍNCI

Benjamínky čeká velké množství aktivit od společného čtení pohádek, zpívání a malování až po výpravy do lesa. Skauting tak často nahradí hned několik kroužků. Navíc dětem připomíná, že ty nejlepší věci se dějí jinde než u počítače. Být ve skautu znamená být venku. Ať je to z klubovny nejblíž do městského parku nebo rovnou do lesa. Děti se díky tomu hned odmala učí, co všechno nám dává příroda, a také zjišťují, jak ji chránit. Díky pravidelným schůzkám udělají benjamínci už za první rok ve skautu obrovský pokrok. Ať jde o vztahy ve skupině, pohybové aktivity, nebo specifické dovednosti jako sbalit si batůžek na výlet. Díky tomu si pak zdravě věří i ve škole.

Jahůdky

Nejmladšími členkami oddílu jsou holky ve věku od 5 do 7 let (školka a 1. třída).

Schůzky: pondělí 15:30 – 17:00
Vedoucí: Barbora Skřivanová (VZ), e-mail: 12.oddil.kukacky@skaut.cz


SVĚTLUŠKY

Kamarádky, se kterými vaše dcera prožije první výpravy a tábory, jí možná zůstanou na věky. Protože zatímco školní kolektiv se mění, ve skautu rostou podobně staré děti společně. Na schůzkách, výpravách i táborech čeká holky bohatá nabídka aktivit. Od pohybových her v přírodě až po výtvarné dílny a zpívání. Na prvním táboře se světluškám ještě trochu stýská, ale další rok už samy utěšují ostatní. A podobně rychle si začnou věřit i ve znalostech a sportu. V 8 letech světlušky váhají, co si vzít s sebou na dvoudenní výpravu. Za pár let už si samy balí a pomáhají mladším.  

Užovky

Nejmladší světlušky ve věku od 7 do 8 let (2. třída).

Schůzky: čtvrtek 17:00 – 18:30
Vedoucí: Karolina Káňová – Krtek, e-mail: 12.oddil.kukacky@skaut.cz

Robinsonky

Světlušky ve věku od 9 do 10 let (3. třída a 4. třída).

Schůzky: pátek 15:30 – 17:30
Vedoucí: Lenka Pavlásková – Čím (VZ), e-mail: 12.oddil.kukacky@skaut.cz

Sekačky

Nejstarší světlušky ve věku od 10 do 11 let (4. třída až 6. třída). 

Schůzky: pondělí 16:30 – 18:30
Vedoucí: Eliška Jelínková – Lev, e-mail: 12.oddil.kukacky@skaut.cz


SKAUTKY

Skautky už se podílejí na tvorbě programu oddílu či družiny. Spolu s tím přirozeně roste jejich víra ve vlastní znalosti a schopnosti. Skaut mladé lidi učí získávat potřebné informace a vyhodnocovat je. A také nebát se rozhodnout a vykročit. Kamarádky z prvních výprav a táborů jsou často ty, se kterými dítě žije i celé dospívání. Podobné hodnoty a netradiční zážitky totiž opravdu spojují. Člověk získá pocit, že někam patří.  

Amazonky

Skautky od 12 do 14 let (7. a 8. třída).

Schůzky: úterý 15:45 – 17:45
Rádkyně: Laura Piskačová, e-mail: 12.oddil.kukacky@skaut.cz


RANGERS

Podobné hodnoty a netradiční zážitky opravdu spojují. Rangers poznají samy sebe v drsnějších podmínkách i vypjatých situacích. Naučí se díky tomu spoléhat samy na sebe. Být rangers znamená být venku, v přírodě. Zažít opravdovost na vlastní kůži. Zvládnout i malé nepříjemnosti, překonat své pohodlí. Skauting rozvíjí řadu dovedností. Třeba schopnost předvídat, plánovat a umět zvládat nové situace. V roverském věku si člověk ujasňuje své životní hodnoty. Pomáhá k tomu i promyšlený skautský program, bezpečné prostředí a dobré vztahy v oddílu. Jsou součástí vedení oddílu a pomáhají mladším s vedením družin.

Žvejky

Členky nad 15 let.


Vedoucí oddílu:

Šárka Pavlásková (VZ), email: 12.oddil.kukacky@skaut.cz,
tel.: +420 606 711 576

Zástupce vedoucí oddílu:

Magdaléna Paclíková – Majda (VZ), email: 12.oddil.kukacky@skaut.cz,
tel.: +420 775 038 601

Michaela Kopecká – Míša (VZ), email: 12.oddil.kukacky@skaut.cz,
tel.: +420 607 893 754

Anna Stehnová – Bubla, email: 12.oddil.kukacky@skaut.cz,
tel.: +420 773 053 308

Celkový počet členek (2019): 47
Fotogalerie na Zoneramě