28.10.2017

Stručná historie oddílu

4. oddíl Kondoři je nestarším fungujícím oddílem v Chotěboři. Počátky jeho činnosti totiž musíme hledat již v roce 1966, kdy jeho zakladatel bratr Josef Uchytil (Grizzly) sdružil tehdy pod Svazarmem útlou skupinku chlapců, členů budoucího 4. oddílu.

Více informací o Josefu Uchytilovi viz v historii střediska. Na táboře v roce 1968 byl oddíl označen ještě číslem 1, ale v následujícím roce již pracuje pod označením 4.

Když se v roce 1990 obnovovala skautská činnost ve městě, předal Josef Uchytil vedení oddílu do rukou bratra Miloše Fikara (Mauglího), který skautuje dodnes (předseda revizní komise) a jeho tři děti rovněž. Zástupci tehdy byli František Šimon (Jezevec) a Jiří Pavlas (Šíp). Každý z nich měl na starosti jednu družinku skautů (Tygři, Lišáci a Rysové) a zastání v osobách rádců, kterým bylo v té době víc jak 15 let. Tygry vedl Ondřej Kozub (Glum), Lišáky Marcel Kubeš (Kiči), tehdejší družinu Rysů vedl David Bačkovský. Oddíl měl cca 25 členů.

Oddíl v průběhu 90. let prodělal dosti změn. Po odchodu bratra Šípa se činnost zredukovala na dvě družiny (Tygry a Lišáky), až později došlo k úplnému zastavení činnosti družin a oddíl pracoval pouze jako celek. Přesto měl oddíl poměrně bohatý program a jeho táborový život probíhal většinou ala Indiáni. Za to všechno vděčíme bratru F. Šimonovi (Jezevcovi).

Od roku 1997 pomáhali s vedením oddílu, především pak jeho činnosti, bráškové Ondřej Kozub (Glum) a Jan D. Bláha (Gandalf). V letech 2000–2005 vedl oddíl Glum, v letech 2005–2007 Ondřej Čermák (Dan). V letech 2007–2011 pak ve vedení oddílu Dana vystřídal Tomáš Nevole (Jerry), díky němuž se podařilo obnovit práci všech tří družin a počet mladších členů vzrostl zhruba na 20. Od ledna 2012 se vedení oddílu ujal Karel Tecl (Lišák).

I když se vedení v oddíle a družinách prostřídalo, většina výše zmíněných lidiček skautuje dodnes. Oddílem dodnes prošlo přes kolem 150 lidí, takže všichni současní a minulí členové by mohli vcelku hladce vytvořit naše středisko.