28.10.2017

Kondoři

Mnoho je nás chlapců zdatných, odvážných a nebojácných,
za ušima také máme, nikomu se nepoddáme,
proto žádné zmatky, hoře, my jsme Čtyřka z Chotěboře!

Vůdce oddílu:

Vlastimil Fikar – Blesk (ČZ)

Další činovníci:

Karel Tecl – Lišák (VZ)

Václav Paclík (ČZ)

Celkový počet členů (2019): 30
Stručná historie oddílu

4. oddíl Kondoři je chlapecký oddíl, který je rozdělen do dvou hlavních věkových kategorií. Patří sem jak vlčata (6 – 12 let), tak skauti (12 – 15let). Kromě tradičního skautingu, tedy budování osobního vztahu k přírodě a bližním se kluky snažíme vést také k rozumnému užívání moderních technologií, tak, aby se na nich nestali plně závislými. V našem oddíle je také kladen silný důraz na samostatnost, zodpovědnost za vykonanou práci a na manuální dovednosti. Nejenom tedy věčné hraní si, ale také trocha tvrdší práce. Poměr těchto dvou složek (hra/práce + zodpovědnost) je přiměřeně rozložen dle věku člena. Vlčata si převážně hrají, skauti už o něco méně. Při vší činnosti se snažíme mít stále na vědomí skutečnost, že nejúčinnější výchova je výchova vlastním vzorem, aneb jaký vedoucí, takový svěřenec.

 

Vlčata

Tygři

• chlapci ve věku od 6 do 9 let
• schůzky v pátek od 14:30 do 16:00
• vedoucí: Vlastimil Fikar – Blesk, email: 4.oddil.kondori@skaut.cz, tel.: +420 601 344 806

 
Lišáci

•chlapci ve věku od 9 do 12 let
•Schůzky v letošním roce neprobíhají.

 

 

Skauti

Rysové

• chlapci ve věku od 12 do 15 let
• schůzky ve čtvrtek od 15:30 do 17:30
• vedoucí: Václav Paclík, email: 4.oddil.kondori@skaut.cz, tel.: + 420 727 877 126