28.10.2017

Hecy z proutěného košíku

Roverský kmen Hecy z proutěného košíku byl založen na podzim 2015  a sdružuje kluky a holky roverského věku z celého střediska.

Společným heslem roverů a rangers je SLOUŽÍM, takže se snažíme pomáhat všude, jak se dá. Vedoucím pomáháme s pořádáním akcí pro veřejnost, občas připravujeme program pro mladší skautky, a pravidelně někteří z nás vedou družiny skautek, skautů, vlčat a světlušek, takže přímo pomáháme s výchovou mladších členů.

Účastníme se různých charitativních sbírek – např. Společně proti leukémii, zajišťujeme tradiční mikulášskou nadílku a každý rok rozdáváme Betlémské světlo. Máme rádi dobrodružství, netradiční sporty a příjemná posezení kdekoli. Láká nás všechno nové a rádi navazujeme kontakty s dalšími roverskými kmeny.

Scházíme se každý druhý pátek od 18:30 do 20:30 hodin.