Stavba nové klubovny pokračuje i přes zimu

Již půl roku běží stavební práce na nové klubovně chotěbořských skautů. Mírná zima navíc umožnila pokročit se stavbou i v zimních měsících a tak jsou aktuálně dokončovány stropy přízemí budovy. Hrubá stavba by měla být dokončena ještě během jara.

Životnost staré klubovny již byla značně překročena a díky dotaci z prostředků Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se podařilo získat značnou část prostředků pro stavbu nové základny chotěbořských skautů. Ta využívá část původní konstrukce a umožní získat moderní prostory pro činnost dětských oddílů.

V průběhu podzimu došlo demolici montované stavby klubovny, byly provedeny výkopové práce a položeny základy rozšíření stávajícího půdorysu stavby. Ještě před zakončením stavební sezóny byla vyhotovena stropní konstrukce podzemního podlaží. V dílčích oblevách pak již velmi rychle pokračovala stavba obvodových stěn přízemí až do aktuálně stavby prvního patra. S počínajícím jarem naberou práce ještě většího tempa.

Velmi rád bych tímto poděkoval zastupitelstvu města Chotěboř, které se rozhodlo výrazně pomoci s dofinancováním zbývající části nákladů na stavbu. Kromě vlastních prostředků střediska již od podzimu nabízíme možnost přispět i jednotlivým dárcům prostřednictvím sbírky na webové adrese doubravka.skauting.cz/sbirka. Prozatím se sešlo téměř 70.000 Kč a mnohé další individuální dary jsme obdrželi přímo na náš účet. Velice za všechny tyto štědré příspěvky děkujeme!

Budeme rádi za jakoukoli pomoc, která umožní uskutečnit sen o nové skautské klubovně. Případné další příspěvky nám umožní úspěšně dokončit stavbu a případně obstarat moderní vybavení. Případné dotazy směřujte na email chotebor@skaut.cz. Informace o stavbě a o chotěbořském skautingu naleznete na našem webu nebo facebooku.

Jakub Hájek
vedoucí střediska

Tento záznam byl publikován v Blog a označen . Uložit odkaz do záložek.