Kmotrova hra po městě

Hry po městě se staly ve skautském světe velmi atraktivními a působí v něm již desítky let. Legendy her jsou různorodé, my si pro letošní hru zvolili mafiánské téma.

Sešli jsme se v sobotu 10. března v klubovně, kde nás přivítal mafiánský kmotr a pověřil nás úkolem, abychom mu donesli tajné složky z ukradeného trezoru. Nejdříve jsme byli rozděleni do čtyř týmů, podmínkou bylo, abychom měli jeden mobil, kterým s námi bude kmotr komunikovat.

Nejdříve, než jsme začali pátrat po trezoru, museli jsme pomocí čtyř úkolů získat kombinaci k otevření. Hra začala v momentě, kdy každý tým dostal smskou první úkol. Naším úkolem bylo najít dům v ulici Severní, kde jsme dostali knihu, v které bylo zašifrované místo, kde dostaneme první číselnou kombinaci. Po získání první kombinace jsme dostali další smsku s druhým úkolem. Měli jsme najít jedno dětské hřiště a na místním koši zjistit podobu samolepky, za kterou jsme dostali druhou kombinaci. Třetí úkol byl trošku zapeklitější, měli jsme jít do supermarketu a najít jeden produkt, z jehož čárového kódu bylo první dvojčíslí. To jsme díky nápovědě také získali a před námi byl už poslední úkol. Měli jsme jít na hřbitov, najít hrob, ze kterého jsme měli spočítat ciferný součet z data narození a data úmrtí, dokud nám nevyšly dvě číslice, což byla poslední číselná kombinace.

Po gratulaci od kmotra nám přišlo zašifrované místo, kde se nachází trezor. Bylo to pro nás nemilé, protože my byli na hřbitově a měli jsme dojít až k čističce. Každopádně jsme tam došli a z trezoru složku vzali. Tu jsme pak nesli kmotrovi do klubovny. Všem čtyřem družinám se povedlo všechny úkoly splnit, najít trezor a donést složky kmotrovi. Místy hra byla opravdu složitá, ale o to podle mě jde. Chtěl bych moc poděkovat za skvělou přípravu našim roverům a těším se na další hry po městě.

Hecy