Den sesterství

V sobotu 24.2. se již tradičně sešly skautky z Chotěboře, aby oslavily Den sesterství (ve světě nazýván Den zamyšlení). Den sesterství je mezinárodní svátek přátelství, který slaví skauti a skautky po celém světě a připadá na 22. únor. V tento den se totiž narodil zakladatel skautingu Robert Baden-Powell a také jeho žena Olave Baden-Powell. Téma letošního Dne zamyšlení bylo „Ovlivnit svět“.

Na začátku se holky rozdělily do skupin a každá skupinka dostala mapu města Chotěboře. V mapě jsme vyznačily různá místa, která se pojí se skautským zákonem nebo s našimi nejhezčími skautskými zážitky. Společně jsme pak z těchto míst udělali krátkou trasu a vydaly se na procházku. První zastávka byla u gymnázia, jelikož zde studovala skupina studentů, která v čele s Karlem Gürtem založila skauting v Chotěboři. Jejich vedení se ujal profesor tělocviku Jindřich Dřevíkovský. Následovala ulice Firkušného (skautskou přezdívkou Orion), který byl významnou osobností chotěbořského skautingu. Následně jsme se zastavily u pomníku obětem první a druhé světové války a pokračovaly směrem na náměstí. Odtamtud jsme se vydaly do klubovny, jelikož už byla opravdu zima.

V klubovně jsme se rozdělily do tří skupin a každá skupinka si nakreslila svůj strom přání a pod něj napsala, co bychom chtěly zažít s naším oddílem. Kresby se opravdu vyvedly a všichni jsme se shodly, že chceme zažít super letní tábor. Doufáme, že v létě se nám toto přání splní. Čas našeho setkání se už chýlil ke konci, ale ještě jsme si stihly přečíst úryvek z osobní knížky Olave, kde vypráví příběh o tom, jak se potkala se svým mužem, tedy s R. B. Powellem. Na rozloučeno jsme si ještě rozdaly omalovánky a ty z nás, které mají skautský slib se vydaly na jeho obnovu pod skály ke Koukalkám. Tímto slavnostním okamžikem jsme ukončily letošní Den sesterství a doufáme, že za rok se sejdeme ještě ve větším počtu.

Kukačky

Sledujte naše dobrodružství na Instagramu 12.oddil.kukacky!