Výprava do Šlapanova

Druhý únorový víkend jsme my, skauti z 6. oddílu Sokoli, využili k výpravě. Vydali jsme se do Šlapanova, kde na nás čekala klubovna místních skautů, která nám poskytla příjemné útočiště na celý víkend.

Už v pátek večer jsme se dozvěděli o pirátu Concordovi, který ukradl našemu spřátelenému pirátovi klobouk (což je pro piráta obrovská potupa), a společně se svou flotilou na nás útočí. Naštěstí se v sobotu ráno našim zvědům podařilo objevit sklad zásob nepřátelské flotily a my se vydali na cestu, abychom se zásob zmocnili. To se nám podařilo a my jsme získané zásoby hned připravili k obědu. Odpoledne jsme strávili v klubovně a nejbližším okolí. Útoky na nepřátelskou flotilu jsme střídali s různými zábavnými i naučnými aktivitami. Po večeři proběhla ještě soutěž Riskuj. V neděli se nám podařilo potopit všechny lodě z Concordovy flotily a my našli klobouk našeho spřáteleného piráta. Poté jsme poobědvali, uklidili po sobě klubovnu a plni zážitků se vydali na cestu domů.

Vašek, Sokoli