Skautský dobrý skutek v Chotěboři aneb Běh pro Klárku

Skautským příkazem je heslo "Alespoň jeden dobrý skutek denně!", na něž navazuje celostátní projekt Skautský dobrý skutek 2016. Skautské oddíly z celé republiky zorganizovali více než osmdesát místních akcí s přínosem veřejnosti. Tato akce se konala v rozmezí od 15.dubna do 1.
května a bylo na každém oddíle, kdy a hlavně jakým způsobem přispěje svému okolí. Možností, jak se zapojit, je nepřeberné množství. Někteří opravují dětská hřiště, jiní čistí lesy nebo pořádají odpoledne pro seniory.

U nás v Chotěboři jsme měli jasno – jelikož jsme se v nedávné době dozvěděli, že jedna skautka a hlavně naše kamarádka Klárka onemocněla akutní lymfoblastickou leukémií, chtěli jsme uspořádat akci na podporu její rodiny. Náš nově vzniklý roverský kmen zhodnotil své možnosti, a výsledkem byl nápad uspořádat dobročinný běh. Ten se konal 23. dubna na letním stadionu v Chotěboři a také ve skautské klubovně, kde probíhaly doprovodné aktivity. První běh byl zahájen ve 14:40, a pak každý další odstartoval po deseti minutách. Už na první běh dorazilo velké množství běžců, a to jak velkých, tak i docela malých, někteří dokonce i z daleka. Každý běžec za symbolické přihlášení dostal červenou placku se symbolem akce (autorem návrhu placky je Nikola Jindrová) a během celé akce bylo pro běžce připraveno malé občerstvení v podobě citronády a domácích buchet.

Po posledním běhu se velká většina běžců přesunula do areálu skautské klubovny, kde v jedné z místností byla od 16:00 pro děti nachystána pohádka "Jak Lesanka a Palouček napravili loupežníka Brumajzla" v podání Divadélka Dik. Kdo chtěl, mohl si po pohádce opéct špekáček.

Od 18:00 na závěr akce proběhlo hudební vystoupení Martina Sedláka trio. Během této akce se nám podařilo vybrat krásných 20.720 Kč, které již putují Klárčině rodině.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem běžcům, kteří s námi přišli strávit odpoledne, protože bez nich by "Běh pro Klárku" neměl tak velký úspěch. Dále pak chceme poděkovat všem, kteří nám jakkoliv pomohli nebo vyšli vstříc v pořádání této akce. A to jmenovitě panu Milanu Málkovi, Pixel studiu, Divadélku Dik, Martinu Sedlákovi Trio a paní Ludmile Jindrové.

Velký dík patří samozřejmě i všem organizátorům z řad skautů. Ukázali tak, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot, jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.