Danova zimní stezka

V sobotu 5.3. jsme se sešli u klubovny, protože jsme my, roveři, připravovali letošní 26. Danovu zimní stezku. Připravili jsme trasu, deset stanovišť a ceny, bez kterých by se pravý závod neobešel. V 9 hodin závod mohl vypuknout. Sešlo se asi 30 dětí ze všech oddílů. Rozdělení na skupiny trvalo jen pár minut a závod jsme mohli odstartovat.

Na začátku čekala účastníky šifra, kterou museli rozluštit, aby dostali mapu, kde bylo 10 stanovišť s různými tématy, např. zdravověda, jízdní řady, fyzická zdatnost atd.. Skupiny se vrátily do půl jedné a když se sečetly body, mohlo se přejít k vyhlášení výsledků.

Na prvním místě skončil Marťan a jeho družstvo, na druhém Lev a spol. a na třetím místě skončil Vašek a jeho skupina. Doufáme, že se všem  účastníkům závod líbil a že bude podobná účast jako letos i za rok.

Veverka