Den sesterství

Den sesterství slavený 22. února (znám i jako Den zamyšlení, anglicky Thinking Day) ve skautském kalendáři znamená velmi významné datum. V tento den si skauti po celém světě připomínají narození zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho manželky Olave zakladatelky dívčího skautingu.

V sobotu 20. února 2016 se 12. oddíl sešel na své tradičním setkání spojené s tímto výročím. Nechyběla krátká vycházka po Chotěboři ani promítání fotek z táborů. Letošní slavení bylo ve znamení spojování, jak už s přáteli, skauty, se světem, tak i se sebou samým. Toto téma se promítlo v našich aktivitách při oslavě. Na závěr, jak to tak u oslav bývá, jsme si připily na další skautské aktivity a rozloučily se naším pokřikem.