Danova zimní stezka

Tzv. „Danovka“ je tradiční soutěží pro světlušky, vlčata, skauty a skautky našeho skautského střediska. V letošním roce tato soutěž oslavila již 25. výročí od svého vzniku.

Soutěžící byli rozděleni do vyrovnaných týmů sestavených z členů různých věkových kategorií napříč oddíly. Každá skupinka dostala mapu se zakreslenými stanovišti, trochu jako u orientačního běhu. Ještě než však byli vůbec vpuštěni na start, museli vyluštit tajenku z křížovky a obdrželi speciální úkol – museli celý závod absolvovat se sirovým vajíčkem, které nesměli rozbít a mohli ho libovolně zkrášlit. Dále pak skupinky chodily po rozmanitých stanovištích, jako je např. řezání dřeva, domácí práce, zdravověda, střelba vzduchovkou, stavba stanu, uzlování a historie. Soutěžící měli na projití trati určený časový limit, do kterého se museli navrátit zpět do klubovny. Zde pak proběhlo velké vyhlášení, jehož výsledky byly pro mnohé soutěžící překvapující. Po rozdělení odměn se všichni odebrali zpět do svých domovů.

Letošní ročník byl navíc speciální tím, že na jeho organizaci se podíleli mladí roveři a začínající rádci. Pro mnohé to byla jejich organizátorská premiéra, a tak bych jim ráda ještě jednou poděkovala za to, s jakou chutí se svého ne úplně lehkého úkolu napoprvé zhostili, a přeji hodně zdaru do budoucna!