Tábor 12. oddílu

Caporie je tajemnou zemí rozkládající se celkem na sedmi ostrovech. Jejími vládkyněmi jsou tři moudré stařeny, jejichž vláda je spravedlivá a rozvážná. Problémy nastanou ve chvíli, kdy je jedna ze sester unesena. Záchrana jedné ze sester a objevování země bylo tématem letošního tábora 12. oddílu, který se konal u vesnice Lhůta ve dnech 3. července — 13. července.

A jak vlastně hledání sestry Iry probíhalo? Dívky dostaly na prvním z ostrovů kouzelné svíce, které usnadňovaly pohyb z ostrova na ostrov. Na každém z ostrovů se od domorodců dozvěděly, kde asi by se únosci i s Irou mohli nacházet. Každý ostrov však skrýval jiná úskalí. Prvním z ostrovů byl Lotosový ostrov, kde byli obyvatelé velice milí, ale měli nekalé úmysly – chtěli dívky připravit o vzácné svíce a ty by pak musely na ostrově zůstat na vždy. V noci se naštěstí dívkám podařilo svíce získat zpět a mohly tak z ostrova uniknout. Dalšími ostrovy byly třeba Ostrov na ruby, Ostrov divoženek, Pirátský ostrov, Infikovaný ostrov a Ostrov obrů. Díky získaným informacím se dívky dozvěděly, že únosci, chystající revoluci se skrývají na hlavním ostrově. Při bitvě se podařilo revoluci potlačit a stařenu zachránit. Všechny tři vládnoucí sestry pak projevily svůj vděk zachránkyním tím, že je pozvaly na honosnou hostinu a každé věnovaly šlechtický titul.

Druhá část tábora, věnovaná pouze starším členkám oddílu, se nesla v duchu "Hunger games". Každá členka představovala splátkyni z kraje, který si předem vylosovala. Prvním úkolem bylo udělat dojem na sponzory – obyvatele bohatého Kapitolu (hlavního města). V další části už byly splátkyně vypuštěny do arény. Tam měly za úkol přežít dvě noci a ukrývat se před soupeřkami a přitom se snažit jich co nejvíce připravit o jejich životy. A jako ve filmových "Hunger games", i v těch našich mohla být pouze jedna vítězka. Na její počest byla uspořádána velkolepá hostina, a pak nás už čekal jen odpočinek, balení a odjez domů.

Jeden tábor skončil, ale již za rok se opět sejdeme u dalších nezapomenutelných dobrodružství, zážitků a přátelství, které právě skautský tábor nabízí.

Čím