OBROK 15

Rok se s rokem sešel a chotěbořští skauti opět vyrážejí na celorepublikové setkání skautů a skautek, které se letos uskutečnilo 10. – 14. června u Liberce ve sportovním areálu Vesec. Jak již název napovídá, Obrok se koná vždy jednou za dva roky a je to vlastně takový skautský festival. Letos se na
Obroku sešlo 1500 účastníků ze všech koutů ČR.

Heslem celé akce bylo čekání na signál, který nakonec přišel a my se mohli vydat na dalekou cestu až do Libereckého kraje. Maskotem letošního Obroku se stala oranžová, kostkatá kočka jménem Lemouch, kterou jsme mohli vídat po celém Liberci, ale hlavně zdobila velkou stage uprostřed areálu.

Hned po příjezdu všichni účastníci dostali červený šátek a náramek, který sloužil i jako jízdenka v MHD po celém městě. První večer nemohl zahájit nikdo jiný než známý český zpěvák Voxel, kterého si většina skautů oblíbila již na Obroku 13. Voxel dokonce složil pro skauty píseň, která dostala název: „Ta naše“ a u posluchačů sklidila velký úspěch. Atmosféra celého koncertu byla nezapomenutelná a myslím, že už nyní se všichni těší, že za dva roky Voxla opět uvidí.

Další den probíhal ve znamení služby a živlů. Služba spočívala v tom, že každý někde pomáhal, ať už to bylo sbírání odpadků v lese, pomocné práce v ZOO nebo třeba čištění řeky. Bylo to poděkování Liberci za to, že se tam mohl Obrok 15 uskutečnit. Odpoledne pak probíhaly živly, které symbolizoval oheň, voda, vzduch a země. Na výběr byla např. jeskyně, lanové aktivity nebo prohlídka atomového krytu a každý si zde jistě přišel na své.

Páteční dopoledne bylo velice inspirační, neboť každá družina skautů si připravila aktivity, které se dělají u nich v oddíle a my tak mohly zjistit, jak to chodí u ostatních. Odpoledne probíhala velká hra, která spočívala v přenášení signálu, ale kvůli složitým pravidlům a tropickému počasí se jí spousta lidí nezúčastnila. Večer proběhl taneční ples pod širým nebem a nechyběla ani kapela, která nám hrála k poslechu a tanci až do noci.

Poslední programový den bylo VaPro (variabilní program), tudíž si každý mohl zvolit, jaké přednášky, besedy či diskuze se zúčastní. Výběr byl opravdu velmi široký. Poslechnout jsme si mohli např. přednášku Dany Drábové o atomové energii nebo Karla Janečka a jeho Demokracii 2.1. Největší úspěch jistě měla diskuze s hercem Markem Vašutem, který nám povyprávěl o své herecké kariéře, vztahu k herectví a pobavil nás historkami z natáčení. Večer byl slavnostně zakončen ve velkém stylu a nechyběl ani koncert několika skupin.

Během celého Obroku jsme si mohli vyzkoušet ještě další a další zajímavé aktivity, sporty a jistě jsem něco zapomněla zmínit. Program byl zkrátka velmi pestrý a snad se ani nedalo vše stihnout. Důležité je, že jsme si ho maximálně užili a nyní se už všichni nemůžeme dočkat Obroku 17.

Míša