Den sesterství

Jako každý rok jsme se my, skautky, sešly 22. února v klubovně oslavit Den Sesterství. Letos bylo téma vzdělání ve světě a my jako družinka Baterek jsme měly za úkol udělat prezentaci o dívčím skautingu v USA. Na začátek jsme hrály pár vzdělávacích her. Poté přišla řada na naši prezentaci. Prezentovaly jsme ji světluškám. My jsme se dozvěděly hodně nových věcí o skautingu v USA a doufáme, že i světlušky si z naší prezentace něco odnesly.

Následně jsme hrály hru na způsob kufru ve dvou skupinkách. Na závěr našeho setkání jsme si zazpívaly písně s kytarou. Jelikož byl Den sesterství neboli Den zamyšlení, měly jsme všichni, co již mají skautský slib, ještě jednu akci – Obnovu skautského slibu. Společně jsme šly na Koukalky, kde jsme v tichu rozjímaly a poté si obnovily skautský slib.

Karolina Káňová – Krtek