Den sesterství 2015

Den sesterství slavený 22. 2. (znám i jako Den zamyšlení, ang. Thinking day) ve skautském kalendáři znamená velmi významné datum. V tento den si skauti po celém světě připomínají narození zakladatele skautingu Roberta Baden-Powella a jeho manželky Olave.

V sobotu 21. února 2015 se 12. oddíl – Kukačky sešel na své tradičním setkání spojené s tímto výročím. Nechyběla krátká vycházka po Chotěboři ani promítání fotek z oddílového archivu. Ke skautingu patří i jeho mezinárodní rozměr, který byl v letošním roce hlavním celosvětovým tématem
Dne sesterství. Tento rozměr skautingu jsme v rámci akce poznávali pomocí aktivit Cesta kolem světa a korejské hry Rychlé ruce. Připomenuli jsme si i 100 let od založení dívčího skautingu na českém území formou dramatického ztvárnění vzpomínek účastníků této historické události. Na závěr
setkání jsme se rozloučili několika písněmi a oddílovým pokřikem