Společně proti leukémii!

Společně proti leukémii! je společná humanitární akce Junáka svazu skautů a skautek ČR a Nadace pro transplantace kostní dřeně. Jejím cílem je pomoc lidem postiženým leukémií a dalšími nemocemi krvetvorby.

Sbírka má dvě formy – celostátní benzínkovou sbírku a alternativní projekty sbírek. Naše středisko se každoročně zapojuje do sbírky benzínkové, během které můžete potkat skauty a skautky na místních benzínkách. Během akce, kdy můžete dobrovolně přispět libovolnou částku, vám skauti a skautky umyjí přední sklo vašeho auta.

Letošní sbírka proběhla 13. června na benzínce Čerpací stanice Adamová. Tímto prostřednictvím bychom chtěli ještě jednou poděkovat za poskytnutý azyl.
Tento rok se po celé ČR konalo 55 sbírek, jejichž celkový výdělek činí 264 572 Kč.