Sněm chotěbořských skautů

Poslední listopadovou sobotu se v klubovně chotěbořských skautů konal sněm – volební setkání vedoucích oddílů, činovníků střediska a dalších hostí. Pravidelný sněm se koná jednou za tři roky a jeho úkolem je zvolit vedení střediska, vyslat delegáty na celostátní sněm Junáka a případně se
věnovat dalším zásadním otázkám.

Jedním z důležitých bodů bylo předání děkovacích dekretů vedoucím oddílů, kteří v minulém období úspěšně předali své oddíly nástupcům. Jak při zakončení sněmu zdůraznil Zdeněk Matějka st., krajský vedoucí skautů, jsou to právě vedoucí oddílů, na jejichž bedrech leží nejdůležitější práce hnutí.
Za dívčí 12. oddíl děkovací list obdržela Jana Kampová a za chlapecký 4. oddíl Tomáš Nevole. Dále si poděkování vysloužila za svou dlouhodobou činnost ve prospěch oddílu i střediska Jana Mieslerová a za mimořádný počin při realizaci skautské výstavy, kterou lze až do konce roku navštívit v Městské knihovně v Chotěboři, obdržel děkovný list i Vladimír Menšík.

Za svou práci pro středisko byli velkým potleskem a děkovací listinou oceněni i vedoucí střediska Tomáš Linhart, který v následné volbě obhájil svou funkci, a jeho zástupce František Šimon, který se o další funkční období neucházel a vystřídá ho Jakub Hájek.

Jakub Hájek