Svojsíkovy závody od Baterek

Ve dnech 27. – 28. dubna 2013 se družina Baterek vydala spolu s rádkyněmi na Svojsíkův závod do Lípy nedaleko Havlíčkova Brodu. Tyto závody pořádalo brodské středisko Bobříci. Cesta byla docela dlouhá a navíc jsme s sebou brali loutky, které jsme vyráběli na předešlých schůzkách.

Jakmile jsme dorazili na místo – do tamější základní školy, kde jsme později přespávali, byl slavnostní nástup a poté rozdělení družinek podle čísel. Lůca byla naší rádkyní, a tak šla vybrat číslo. Vylosovala nám č. 11. Takže jsme nejprve šli na „brány“ (jednotlivé disciplíny, na které chodila jen část družinky, většinou ti, kteří mají k dané disciplíně největší vlohy) některé z nich: šifry, historie, umění, vaření, zručnost apod.

Jakmile jsme splnili úlohy, šli jsme do blízké tělocvičny a tam si házeli s míčem. Také se stala nehoda, kdy jsme vylili jednomu z kluků pití. Jakmile splnily úlohy všechny členky naší družiny, připravovali jsme se na start, který jsme měli ve 12:30 a vrátit jsme se měli do 18:30.

Jako první stanoviště byl azimut. Ten se nám moc nepovedl, protože ho nikdo nechápe. Pak jsme šli kolem rybníka na další stanoviště, kde jsme měli nalézt informace okolo vlakového řádu. Jako třetí stanoviště byla zdravověda, čtvrté scénky – živé obrazy. Jako páté stanoviště byla komunikace, kde
byla i Šárka a Čím (naše rádkyně). Potom nejspíš vodácké dovednosti, kde jsme se plavili na lodi. – Měli jsme zajímavou techniku, plavat pozadu. Také jsme rozdělávali oheň, lanové aktivity byly asi největší překážkou. Nakonec jsme poznávali přírodniny a značky.

Po závodě jsme odpočívali, následovala dobrá večeře a po ní večerní program – jarmark. Každá družina si na něj měla připravit program, který ji nějakým způsobem charakterizuje. My k tomu měli ty loutky, a zpívali jsme naše družinové písně. Naším úkolem bylo ohodnotit ostatní soupeře.

Druhý den po snídani a úklidu tělocvičny následovala závěrečná hra. A pak přišla ta nejnapínavější část z celého víkendu – vyhlášení. Po vyhlášení jsme dostali oběd na cestu a vyrazili jsme směr lípské nádraží. Po nemalém čekání jsme konečně nastoupili do vlaku a odjeli směr domov.

 

Veverka