Tábor poznání 2017

Naše roční činnost vždy vrcholí letním táborem, který jsme letos měli v druhé polovině července u obce Lhůta, kde táboříme již několik let. Tentokrát jsme na tábor jeli dohromady 4. a 12. oddíl, takže naše tábořiště mělo projít zatěžkávající zkouškou. První čtyři dny jsme na táboře byli pouze skauti, skautky a vedení, a užívali si program z naší historie, a to 50. léta. Dolaďovali jsme detaily na tábořišti, a v úterý ráno nám přijel zbytek mladších táborníků a tábornic.

Večer u zahajovacího táboráku byli přivítáni v nové neohrané reality show PRO—PAST, která své účastníky prověřuje v různých obdobích historie. V letošním ročníku jsme měli pět týmů – červený, modrý, zelený, oranžový a fialový. Cestovalo se pomocí stroje času, který vždy večer ukázal soutěžícím místo, kam se přenesou, ale už jim neřekl, v jaké době se na místě objeví. Navštívili tak Egypt za vlády faraona Cheopse, americký festival Woodstock, antické Řecko, bojovali v bitvě u Zborova, pomohli s vládou v Rusku Petru Velikému, absolvovali útěk přes hranice z Československa, snažili se přežít s dinosaury, a nakonec navštívili Florencii ve vrcholné renesanci. Za každý úkol dostávaly týmy body, které nám tak určily pořadí. Výhercem se stal tým červených, který měl náskok pouhý jeden bod před zelenými.

Kromě táborové hry jsme na táboře dělali činnosti nutné pro jeho chod, na kterých se podíleli i děti. Můžeme také říct, že tři z našich roverů si splnili zkoušku tří orlích per. Tato zkouška se skládá ze tří částí – orlí pero mlčení, hladu a samoty, každá se plní po dobu 24 hodin. Také se rozrostly řady skautek, kdy starší světlušky byly slavnostně přešátkovány na další výchovnou kategorii. Jeden den, díky spolupráci Českého rozhlasu Radiožurnál, Rádio Junior a naší organizace, k nám na náš tábor přijela paní reportérka, aby natočila reportáž, jak to chodí na takovém skautském táboře. Poslední dny nám pak trochu pokazilo deštivé počasí, kdy se nám tábor proměnil v bažinu, přesto nás těch 14 dní bavilo a dny nám utekly jako voda. Už nyní se těšíme, až zase za rok vyrazíme na tábor!