Výprava oldskautů do Havlíčkova Brodu

Dne 15. května 2017 jsme odjeli autobusem v 12.10 hodin do Havlíčkova Brodu. Nejprve jsme navštívili skautské muzeum ve Štáflově chalupě. Zde je např. trvale umístěn obraz – portrét A. B. Svojsíka, který byl v minulém roce vystavován ve Skautském institutu v Praze. Kromě toho je zde ještě vystavena řada dalších zajímavých věcí. Dále jsme nahlédli do klášterního kostela (nyní koncertní síň) a prohlédli jsme si otevřený kostel. V obou případech nám podal zajímavý výklad o historii a výzdobě kostelů Petr Hájek – Balů. V 14.00 hod. jsme se zúčastnili schůzky zdejších oldskautek. Úvodní a uvítací slovo měla sestra Marta Štáflová. Informovala nás o jejich činnosti. Následovaly ukázky kronik havlíčkobrodských skautů, které donesla Marta ze svého archivu. Zde jsme se dozvěděli mnoho zajímavých informací, např. že ještě o prázdninách v roce 1950 tábořili havlíčkobrodští skauti i skautky v údolí Doubravky za Horním mlýnem, kde stávala Štáflova chata. Skauting se zde udržel až do konce roku 1950 (definitivní celostátní zrušení bylo až k 1. 1. 1951).