Skautský dobrý skutek v Chotěboři

Skautským příkazem je heslo „Alespoň jeden dobrý skutek denně!“, na něž navazuje celostátní projekt „Skautský dobrý skutek“, který se letos uskutečnil již po třetí. Skautské oddíly z celé republiky zorganizovaly více než devadesát akcí s přínosem veřejnosti, do kterých se zapojilo téměř 2 000 skautů a skautek. Tyto akce se konaly v rozmezí od 21. dubna do 14. května 2017 a bylo na každém oddíle, kdy a hlavně jakým způsobem přispěje svému okolí. Možností, jak se zapojit, je nepřeberné množství. Minulý rok jsme uspořádali Běh pro Klárku, kde se nám podařilo vybrat finanční příspěvek na podporu rodiny členky našeho skautského střediska, která onemocněla leukémií. Pro letošní ročník jsme si vybrali projekt zaměřený na přírodu. Vydali jsme se do okolí Chotěboře, abychom ho vyčistili od odpadků. Sešli jsme se ráno 6. května u hřbitova a vyrazili jsme uklízet. Vybrali jsme si krátký úsek podél trati u přejezdu směr Dobkov. Nejdříve jsme měli v úmyslu uklidit více lokalit, ale bohužel námi vybrané místo obsahovalo tolik odpadků, že nám na další sběr nevystačily pytle. V úseku, který má přibližně 400 metrů, se nám tak podařilo nasbírat devět velkých plných pytlů. Už nyní se zamýšlíme, jakou akci uspořádáme příští rok.

Hecy