Oldskauti v Údolí Doubravy

V sobotu 13. května uspořádali oldskauti z několika měst výpravu do údolí Doubravky. Sraz byl na chotěbořském nádraží v 10.30 hodin. Auty a vlakem přijeli oldskauti ze Světlé nad Sázavou, Ledče nad Sázavou, Kolína a Městce Králové. Nemohli tedy chybět ani oldskauti z Chotěboře. Vydali jsme se po silnici a dále cestou kolem pomníčku padlého skauta Jindřicha Rooba, kde jsem krátce vzpomenul, co se zde v roce 1945 přihodilo. Zkratkami jsme došli k Hornímu mlýnu a zastavili se u chotěbořské Ivančeny. Zde po přiložení kamínků na mohylu následovalo focení s rozvinutými prapory. Došli jsme k Točitému víru, kde jedna chata patřila někdejšímu oblastnímu veliteli Junáka (po
roce 1945) MUDr. Mičkovi z Havlíčkova Brodu (zástupcem oblastního velitele byl náš Josef Firkušný – Orion). Přes lávku jsme došli k bývalé Vrbkově chatě (chata Doubravka), kde jsme byli u postranního vchodu ochotně obslouženi příjemnou paní správcovou malým Výprava oldskautů do Hlinska v Čechách občerstvením (pivo, káva) s posezením venku (jídlo – oběd z vlastních zásob). Nejstarší účastník Standa Kovařík – Sony z Ledče (91 let) zde přednesl úryvek z knížky Františka Boštíka „U zpívajících vod“. Pak jsme pokračovali údolím Doubravky, s malou zastávkou na odpočinek, pod Sokolohrady. Stále jsme putovali podél řeky, až jsme dorazili do Bílku. Před skutečností, že tuto poměrně náročnou trasu zvládl v jeho věku i bratr Sony, bylo třeba smeknout skautský klobouk. Ten však měl s sebou a na hlavě pouze Pepa Kopecký – Bill ze Světlé nad Sázavou, který celou tuto akci zorganizoval. Na Bílku jsme půl hodiny počkali na vlak, dojeli do Chotěboře a většina účastníků pokračovala dál vlakem nebo auty. Přátelsky a plni hezkých dojmů jsme se rozloučili, výprava se všem líbila a počasí nám přálo. Naplánovali jsme také, na můj návrh, příští výpravu podél Doubravky, ale opačným směrem, přes bývalou skautskou rezervaci až do Libice.