Elixír 2016

Určitě vás napadne, co je to ten Elixír? Elixír je největší celorepublikové setkání skautů, kteří se podílejí na vedení oddílů. Mají zde možnost vyměnit své zkušenosti s ostatními a načerpat novou inspiraci pro svou činnost. Letošní setkání se konalo v prostorách zámku v Litomyšli a v místní základní škole. Kromě přednášek na různá témata, které si každý účastník mohl libovolně navolit, byly součástí víkendu i diskuze s lidmi z ústředí a také prvorepublikový taneční večer. Celý tento víkend byl zakončen Skautskou vizí – rozhovorem se starostou Junáka Josefem Výprachtickým o tom, kam by naše organizace měla směřovat a co za uplynulé roky dokázala.