Střediskový volební sněm

V sobotu 12. listopadu 2016 se uskutečnil volební sněm v naší klubovně. Přítomno bylo 17 delegátů a 5 hostů z řad skautů a skautek našeho střediska. Šestým hostem byl místostarosta Ing. Zdeněk Janovský, který je též příznivcem skautingu. Po úvodní skautské hymně a řadě přednesených zpráv z činnosti střediska, došlo k volbě. Zvolen byl vedoucí (vůdce) střediska, dva jeho zástupci, čtyřčlenná rada a tři členové revizní komise. Dále se zvolili delegáti na nastávající sněm krajský a valný celostátní sněm. Bylo poděkováno všem aktivním členům a některým byl též předán děkovný list. Samozřejmě nechyběla ani čilá diskuse, například o případné výstavbě nové klubovny. V závěru zazněla mezinárodní skautská večerka a byl uspořádán Gilwellský kruh.