Zimní vycházka Kukaček

Na první akci nového roku jsme se sešly všechny holky z Kukaček v sobotu 18. ledna. Po společném přivítání jsme se rozdělily na čtyři skupinky, v kterých jsme dostaly na cestu několik úkolů. Úkloly byly zaměřené na pozorování přírody a prověřily, tak naší pozornost. Ty si holky zapsaly do deníčků a vyrazilo se.

Šly jsme Zámeckou ulicí a zastavily se nedaleko čističky, kde jsme objevily šípkový keř, z něho každá skupinka nasbírala deset plodů. Tím splnily jeden z úkolů. Dále jsme pokračovaly pod sjezdovku, kde ve sněhu holky našly psí stopu, kterou si překreslily.

Naše kroky nás zavedly do lesa, kde se hledaly kůry s chodbičkami od kůrovce. Pod skalami jsme si daly malou svačinku a prohlížely jsme si, jak se les proměnil. Během chvíle začalo chumelit a krajina se během chvilky přikryla sněhovou peřinou.

Vyšly jsme dále k plnění dalších úkolů, až jsme došly na louku, kde jsme se zahřály hrou na mrazíka. Ke klubovně jsme se vracely kolem sv. Anny. V klubovně holky zakreslily plán cesty kudy jsme šly a přišel čas na kontrolu pozorování. Všichni splnily vše, až na nalezení borové šišky.

Blížila se dvanáctá hodina a s ní i konec, takže jsme se rozloučily a rozeběhly se domů na oběd.

Kukačky

Tento záznam byl publikován v Blog . Uložit odkaz do záložek.