Rozdávání Betlémského světla v Chotěboři

Tradičně den před Štědrým dnem rozdávali skauti a skautky na chotěbořském náměstí v podsadovém stanu betlémské světlo, které k nám doputovalo až z Betléma.

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost proběhla v sobotu 14. prosince ve Vídni. O týden později, v sobotu 21. prosince, ho dobrovolní skautští kurýři rozvezli vlaky do všech koutů republiky. Chotěbořští skauti a skautky z oddílu Sokolů ho jako každý rok rozváželi na trati z Havlíčkova Brodu.

Betlémské světlo do Česka skauti přiváží již od roku 1989. Do tehdejšího Československa se dostalo díky exilovým skautům, kteří jej v prosinci 1989 donesli až pod sochu sv. Václava v Praze. Po pádu komunistického režimu byl v tu chvíli skauting u nás čerstvě znovu povolený a příjezd Betlémského světla byl jednou z prvních větších akcí, na nichž se skauti a skautky mohli svobodně sejít. Myšlenka Betlémského světla vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Letošním Dítětem světla je jedenáctiletá dobrovolnice Červeného kříže Victoria Kampenhuber z Horního Rakouska, která si Betlémské světlo převzala na konci listopadu v jeskyni Narození Krista.

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz