Výprava Kukaček do Hlinska

V pátek jsme se my skautky a světlušky sešly na nádraží v Chotěboři, odkud jsem jely vlakem na víkendovou výpravu do Hlinska. Po ubytování v klubovně u skautů z Hlinska jsme se stihly už jenom najíst, zahrát si pár her a zalézt do spacáků. Druhý den dopoledne bylo na programu vyšetřování krádeže dinosauří kostry. Po důkladném ohledání důkazů jsme pachatele nakonec dopadly. Odpoledne byla na programu vycházka k nedalekému rybníku. Po návratu do klubovny jsme ve skupinkách nacvičovaly scénky na téma 17. listopad. Po večeři se ještě stihlo zahrát upravené městečko Palermo a potom už byl čas jít spát. V neděli po zabalení věcí a úklidu klubovny následovala cesta na nádraží. Domů jsme se vrátili se spoustou nových zážitků a nových informací o sametové revoluci.

Verča