Sněm chotěbořských skautů a skautek

Druhou listopadovou sobotu se v naší skautské klubovně konal střediskový sněm – volební setkání vedení střediska, vedoucích oddílů, činovníků střediska a dalších hostů. Ten se koná jednou za tři roky a jeho úkolem je zvolit nové vedení střediska, vyslat delegáty na krajský a celostátní sněm Junáka, a také se věnuje zásadním otázkám fungování střediska. V letošním roce mu také předcházel sněm mladších členů. Na něm se sešli členové a členky od 12 do 17 let a měli možnost vyjádřit se a sdělit vedení střediska své návrhy a náměty. Mezi sebou také volili jednoho zástupce, který se zúčastnil řádného sněmu.

Sněm jsme začali shrnutím uplynulých let, kde jsme zrekapitulovali pro nás jednu z nejdůležitějších věcí, a to průběh stavby naší nové klubovny. Dále jsme se zaměřili na vývoj členské základny, což nám pomohlo vytvořit otázky k budoucí diskuzi. Také jednotlivé dětské oddíly si připravily prezentaci, co vše se u nich za toto období událo. Po těchto shrnutí se přistoupilo k samotné volbě. Novou vedoucí střediska byla zvolena Lenka Pavlásková – Čím a jejími zástupci se stali Václav Málek a Jakub Hájek – Rys.

Po té následoval blok diskuzí o následujícím období. Tématem střediskového sněmu ale nebyla jen budoucnost chotěbořského střediska, ale také novinky ve skautské výchově a změny v organizaci.

Šárka

Tento záznam byl publikován v Blog . Uložit odkaz do záložek.