Sněm mladších

V předvečer řádného střediskového sněmu se konal i sněm mladších. Byla to úplná premiéra, jelikož u nás ve středisku se ještě nikdy neproběhl. Sešli se na něm skauti a roveři napříč všemi oddíly ve věku 12-15 let. Musí se uznat, že účast byla až překvapivě hojná. A co se tam vlastně dělo? Moderátor sněmu nás seznámil s důležitými fakty o našem středisku, funkcemi v něm a nebo i s tím, co všechno projednává taková středisková rada. Po kratší přestávce, kdy byl čas na občerstvení, se začalo diskutovat. Hlavním tématem bylo ,,skauting za 10 let“. Účastníci se radili nejen o tom, jak si představují, že naše středisko a skauting celkově bude vypadat, ale i tom, co by v tomto časovém úseku chtěli změnit či vylepšit. Nakonec mezi sebou volili i zástupce, který se pak zúčastnil i druhý den řádného sněmu, kde hájil zájmy a prosazoval návrhy, které se na sněmu mladších odsouhlasily. Doufáme, že příští sněm, který se bude konat za tři roky, bude také tak úspěšný.

Lefe