Skautky vyrazily do Prahy

V pátek 18. října jsme se sešly na chotěbořském náměstí spolu s dalšími holkami a vyrazily do Prahy. Autobusem a vlakem jsme dojely do Prahy na Smíchovské nádraží. Odtamtud jsme jely metrem na Lužiny a z metra došly pěšky ke klubovně. Tam nás přivítala velmi milá slečna a ukázala nám, kde co je atd. Když odešla, tak jsme se ubytovaly a potom si sedly ke stolu. Dostaly jsme přidělené peníze a měly jsme se dohodnout, co budeme vařit celý víkend. Šlo se teda nakoupit. Když jsme se vrátily z nákupu, byl program a potom nezbývalo nic jiného, než hygiena a spát!

Druhý den nás čekalo milé překvapení. Šly jsme do ZOO! Daly jsme si snídani, zabalily si a šly na metro. Dojely jsme na Nádraží Holešovice a jely autobusem až do ZOO. V ZOO jsme se byly podívat na krmení tučňáků, na ledního medvěda, na šelmy, africká zvířata a spoustu dalších zvířat. Ze ZOO jsme šly na Karlův most. Byla to pořádná dálka. Potom jsme se motaly ve staré části Prahy, až jsme konečně našly metro. Po vyčerpávajícím dni jsme se zachumlaly do spacáků a spaly.

V neděli nás už čekal odjezd. Ráno jsme si zabalily a rychle šly na metro. Dojely jsme na smíchovské nádraží a jeli vlakem a autobusem až zpátky do Chotěboře.

Výpravu jsme si moc užily a těšíme se na další. 

Anežka