Zářijová vycházka Kukaček

V letošním roce do našeho oddílu přibylo spoustu nových členek, proto jsme naší prví oddílovou akci pojaly ve stylu velkého seznámování. Již tradičně jsme vyrazily obdivovat krásy Chotěboře a přilehlého okolí.

V sobotu 21. září jsme se opět s děvčaty sešly v hojném počtu u naší nové klubovny. Pak jsme se vydaly na cestu na louku před čističkou, kde jsme si zahrály hru, abychom se lépe poznaly a zapamatovaly nová jmena. Vydaly jsme se dál ke Koukalkám, kde jsme si udělaly pauzu na svačinu.

Další cestu nám doplňovala pochodová hra potopa, bomba, nálet. Došly jsme ke kapličce sv. Anny, kde jsme si zahrály poslední hru se jmény a vydaly jsme se nazpět ke klubovně. Tam jsme se společně rozloučily oddílovým pokřikem a vydaly jsme se domů.

Kukačky