Zahajovací oheň

Společně s začátkem školního roku přišel i začátek roku skautského. Po prázdninové pauze se opět začínají konat pravidelné schůzky a další skautské akce. Zahajovací oheň je již tradiční akcí, která se koná vždy na začátku září a připomíná právě začátek nové skautské sezóny. Letos se tento oheň uskutečnil v sobotu 7. září, v tento den jsme se sešli v podvečer u naší skautské klubovny ve Svojsíkově ulici, u které na nás čekala i slavnostní hranice. I přes nepřízeň počasí se oheň podařilo zapálit. Po krátkém ceremoniálu u ohně, se program přesunul na Koukalky, na místo, které je spjaté se vznikem skautingu v Chotěboři, proto  není náhodou, že naše kroky směřovaly právě k tomuto místu. Konec akce byl opět u klubovny. Tato akce byla skvělým setkáním po prázdninách, kde jsme mohli probrat nejrůznější věcí včetně plánu nad nadcházející rok, který se snad vydaří stejně jako ten minulý.