Táborové dobrodružství Kukaček

Skautský rok vždy uzavírá ta nejlepší akce roku, kterou je samozřejmě letní tábor. Na ten letošní jsme vyrazily od 18. července do 3. srpna k obci Kamenná Lhota nedaleko Ledče nad Sázavou. Tábořiště jsme si vypůjčily od brodských skautů, proto začátek tábora nebyl věnovaný stavbě, tábor jsme společně s broďáky stavěli už na konci června.

První den na tábořiště dorazilo vedení a skautky, zabydlely jsme se a skautky si pak ještě vytvořily v přilehlém bukovém lese hamakové městečko, protože chtěly využít hezkého počasí na spaní venku. Hamaky si dokonce zavěsily nad sebe, a tak se pustily do tvoření žebříku, po kterém by se do nich dostaly. Následoval první táborový oheň, kterým jsme zahájily letošní tábor. Po něm jsme se ještě vydaly na cestu k vlajce, kterou předcházelo čtení příběhu o vlajce z 21. srpna 1968. Cestu nám ukazovaly svíčky, u kterých byly citáty známých osobností o svobodě. V lese pak na kameni ležela státní vlajka, kterou jsme každé táborové ráno vytahovaly na stožár. U ní jsme si zazpívaly večerku.

Druhý den skautky vyrobily kozu, aby se nám lépe řezalo dříví a usmažily ty nejlepší palačinky. Po obědě nám začalo pršet, ale i tak jsme si zbytek dne náramně užily. V noci jsme měly noční hru, při které každá skautka získala číslo, které rozhodlo o jejím postavení ve hře pro další dny. Ta se nesla v duchu sci-fi fenoménu Hunger Games. Ráno se probraly v jiném světě, ocitly se v Americe, která prošla hroznou třetí válkou. Mír byl těžce vykoupen a země se rozdělila do 12 krajů, kdy každý kraj vyslal jednu dívku do Hladových her. Skautky si musely hlídat své životy a zároveň brát životy ostatním. Každá představovala splátkyni z jednoho z 12 krajů. Jejich prvním úkolem bylo udělat dojem na sponzory, bohaté obyvatele, kteří jim mohou v samotné hře pomoci. V další části už byly splátkyně vypuštěny do arény, tam měly za úkol přežít dvě noci a ukrývat se před soupeřkami a přitom se snažit jich co nejvíce připravit o jejich životy.

Hra byla ukončena v pondělí před snídaní. Byl velmi teplý den a my se tak rozhodly vyrazit k blízkému rybníku, před odchodem jsme si ještě zakopaly Setonův hrnec. Voda byla velmi osvěžující, ale protože odpoledne měly přijet světlušky, nemohly jsme se zdržet déle. Světlušek přijelo dvanáct a nás tak byl na táboře dvojnásobek. Večer jsme si společně u táboráku zazpívaly a zatancovaly a po společné večerce jsme se vydaly do spacáků.

Druhý den se holky seznámily s Elenou, která byla spisovatelka a zrovna psala knihu. Pro svojí knihu hledala inspirativní ženy napříč staletími a pak psala o jejich životě. Holky jí tak pomohly poznat a sesbírat hned několik žen. Hned první den zavítaly do Egypta, kde se poznaly s Hatšepsut.

Každý den jsme se seznámily s jednou významnou ženou a večer na dobrou noc nám Elena poslala sepsanou kapitolu, kterou jsme si přečetly. Dalšími ženami, se kterými jsme se seznámily, byly spisovatelka Hellen Keller, atletka Wilma Rudolph, módní návrhářka Coco Chanel, vědkyně Marie Curie-Sklodowská, advokátka a politička Dagmar Burešová, malířka Frida Kahlo, indiánská tlumočnice Sacagawea, carevna Kateřina Veliká a jako poslední spisovatelka J. K. Rowling.

Kromě pomoci Eleně bylo třeba zajistit i fungování tábora, takže se holky zapojily do přípravy dřeva, vaření, mytí nádobí, doplňování vody a potravin. Také jsme vyrazily na celodenní výlet do Ledče nad Sázavou, kde jsme navštívily expozici o Jaroslavu Foglarovi. Skautky si výlet prodloužily o spaní u zříceniny Melechov, kde se musely vypořádat i s nočním deštěm, ale vše dobře dopadlo a druhý den je s nadšením vítaly světlušky.

Během tábora se jedné rangers podařilo složit zkoušku Tří orlích per, kdy všechny části výzvy dokázala vyplnit na první pokus. Tato zkouška se skládá ze tří částí – orlí pero mlčení, orlí pero hladu a orlí pero samoty, každá výzva se plní po dobu 24 hodin. Dvě světlušky si splnily zkoušku tří kapek rosy. Pro získání první kapky musely být šest hodin mimo tábor, pro získání druhé kapky se vydaly na cestu dlouhou 5 km, po cestě si musely všímat okolí a plnit další drobné úkoly, pro získání třetí kapky musely navštívit večer opuštěné místo a přinést důkaz. Během tábora šest skautek složilo u slibového ohně svůj skautský slib a také šest světlušek složilo slib světluškovský.

Letošek byl plný nových zážitků, míst a dovedností. Na vše budeme s radostí vzpomínat a jsme rády, že se už teď můžeme těšit, až příští rok opět vyrazíme na skautský tábor!

Kukačky