Kukačky vyrazily do Nového Města na Moravě

První víkend v květnu jsme se s celým oddílem vydaly na výpravu do Nového Města na Moravě. Trošku nás zklamalo, že předpověď počasí nevypadala tak hezky, jak jsme si v květnu přály, ale i tak jsme vyrazily s dobrou náladou a plné energie.

Sešly jsme se opravdu v hojném počtu na nádraží. Když jsme nasedly do vlaku, tak nás byl plný vagon. Před sebou jsme měly cestu hned třemi vlaky. V Havlíčkově Brodě jsme přestoupily na rychlík, kterým jsme jely do Žďáru nad Sázavou, kde jsme přestoupily na vlak do Nového Města. Na nádraží jsme se rozdělily, rádkyně šly nakoupit jídlo a ostatní vyrazily směr chata Mercedes, kde jsme se ubytovaly. Po příchodu jsme si připravily místo na spaní a najedly jsme se.  

Poté jsme se s Míšou podívaly, co nám po naší večeři zbylo, a rozebíraly jsme, jak bychom mohly být více šetrné k přírodě a tvořit méně odpadu. Zkoušely jsme také podle složení rozpoznat potraviny a zjistily jsme, že to není moc lehké, ale některé jsme poznaly. Odpad z večeře jsme řádně vytřídily a šly jsme s Lilkem, Lvem a Lentilkou hrát hry ven. Když se už se setmělo, šly jsme spát.

Ráno po budíčku jsme vyběhly na rozcvičku, kde jsme se pořádně protáhly. Po snídani jsme se sešly a dozvěděly jsme se, že na výletě budeme mít za úkol ve skupinkách uvařit oběd nad ohněm. Každá skupinka dostala 200Kč a kromě potravin na oběd jsme si měly koupit i odpolední svačinu. Zabalily jsme si a vyšly směr obchodní dům, kde jsme měly 30 minut na náš nákup. Všichni jsme to stihly do 15 minut a navíc jsme ušetřily i peníze.

Vydaly jsme se na cestu, šly jsme lesem a po louce, až jsme našly vhodné místo na náš oběd. Každá skupinka si musela vytvořit ohniště a zabezpečit jej. Jedna skupinka měla k obědu krupičnou kaši a ostatní měly zbylé těstoviny s pestem. Obědy se nám všechny povedly, s plným břichem jsme po sobě uklidily a vydaly se dále podél lesa. Došly jsme na cestu, po které jsme došly až do klubovny a vyšlo nám to jen taktak, protože začalo hrozně pršet.

Před večeří jsme si vyhodnotily, kdo kolik vytvořil odpadu přípravou svého obědu. Po dobré večeři jsme si ještě zkusily udělat kvíz o třídění odpadu a o tom, jaký odpad se jak dlouho rozkládá. Některé holky si splnily body do cestiček a stezek a už jsme se zase chystaly na kutě.

Ráno po snídani jsme si začaly balit, poklidily jsme klubovnu a venku si naší výpravu zhodnotily. Zahrály jsme si ještě několik her a vydaly jsme se na nádraží. Cesta vlaky utekla rychle a nás už na nádraží vítali rodiče, kterým jsme hned řekly, jak jsme si to užily.