Elixír 2019

Elixír je největší celorepublikové setkání skautek a skautů, kteří se podílejí na vedení oddílů. Ten letošní se konal v Kolíně a zúčastnilo se ho na 500 skautských vedoucích z celé republiky, z Chotěboře nás vyrazilo hned 10. Měli jsme tak možnost vyměnit si své zkušenosti s ostatními a načerpat novou inspiraci a dovednosti pro činnost našich oddílů a pro svůj osobní rozvoj.

Akce byla zahájena zajímavou diskuzí Petra Havlíka a Ondřeje Vetchého o hodnotách skautingu v dnešní době a jejich důležitosti pro moderní společnost, ta byla hudebně doprovázena Miroslavem Palečkem. Kdo chtěl setkání zahájit akčněji, mohl si vybrat městskou hru, která spočívala v získávání ingrediencí a míchání elixíru.

Celý víkend byl složen z velkého množství přednášek na různá témata, která jsme si mohli zvolit podle našeho zájmu. Zaměřené byly na výchovu mladších věkových kategorií, cestovní a skautské organizace ve světě, výchovné nástroje, práci v týmu, jak být ekologičtější a na mnoho dalšího. Zkrátka každý si našel to svoje. Navíc sobotní večer zpestřilo hned několik hudebních koncertů. Všichni skauti a skautky nabití novou energií, jsme se v neděli rozjeli po celé republice do svých oddílů.

Kukačky

Tento záznam byl publikován v Blog a označen . Uložit odkaz do záložek.