Deskové odpoledne

V sobotu 2. března se v naší nové klubovně uskutečnila akce s názvem Deskové odpoledne. Jak už z názvu vyplívá, jednalo se skutečně o odpoledne, celá akce spočívala v tom, že si zde účastníci mohli zahrát deskové hry, které byli dostupně opravdu ve velkém množství. Akce byla navíc určena pro celé středisko, což se na celé akci projevilo pozitivně. Jednalo se o příležitost zahrát si, jak známe hry, tak i pro někoho úplně nové společenské hry s různými lidmi z našeho střediska. Jako doplněk Deskového odpoledne byly připraveny turnaje v nejrůznějších disciplínách. Účastníci si mohli v turnajích zahrát např. Prší, Double nebo Člověče, nezlob se!. Na konci celé akce bylo vyhlášení, kde byli vyhlášeni mistři v jednotlivých disciplínách. Na úplný závěr nenásledovalo nic jiného než úklid a oficiální ukončení akce.

Vašek