Lednová vycházka Kukaček

V sobotu 19. ledna se oddíl Kukaček vydal na již tradiční vycházku. Počasí nám tentokrát vyšlo skutečně skvěle a my tak mohly prozkoumat krásnou zimní krajinu nedaleko Chotěboře. Nejprve jsme se vydaly směrem k zámecké oboře a následně nás cesta slepě zavedla až na samotné dno čističky, kde naštěstí není žádná voda. Sníh ani mráz nám nevadil, protože zimní sluníčko nás hřálo do zad.  Následně jsme došly až k louce, kde jsme se posilnily na další cestu. Zasněžená louka je ideálním místem pro zkoumání zvířecích stop. Rozdělily jsme se tedy do skupin a vydaly se na průzkum. Poznaly jsme stopy srnky, zajíce, poníka, divočáka a možná dokonce i lišky. Lesem jsme se dostaly až ke skalám na Koukalkách, které už moc dobře známe. Čas už se nám ale krátil, a tak jsme se vydaly zamrzlou krajinou zpět ke klubovně, kde jsme se společně rozloučily. Už teď se ale těšíme na další společné setkání.

Kukačky