Rozdávání betlémského světla

Již tradičně den před Štědrým dnem skauti a skautky ze 6. a 12. oddílu na chotěbořském náměstí v indiánském tee-pee rozdávali betlémské světlo, které k nám doputovalo až z Betléma.

Cestu z Betléma do Rakouska absolvuje vánoční plamínek letecky, zde se pak během slavnostní ekumenické bohoslužby předává skautům z jednotlivých evropských zemí. Letos tato slavnost proběhla v sobotu 15. prosince v Linci, v katedrále Neposkvrněného Početí Panny Marie (Mariendom). Z Rakouska k nám světlo dovezli vlakem skauti z Českých Budějovic a Plzně. V neděli 16. prosince 2018 ráno se pak vánoční plamínek díky skautským dobrovolníkům rozšířil po celé republice. Chotěbořští skauti a skautky z oddílu Sokolů ho jako každý rok rozváželi na trati z Havlíčkova Brodu až do Chrudimi.

Betlémské světlo do Česka skauti přivezli již potřicáté. Myšlenka vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do desítek zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. Do tehdejšího Československa se Betlémské světlo dostalo až po pádu komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv. Václava v Praze.

Partnery Betlémského světla jsou České dráhy a Český rozhlas.

Informace o Betlémském světle najdete na www.betlemskesvetlo.cz