Vánoční besídka 4. oddílu

V sobotu 22. prosince se konala tradiční besídka našeho oddílu, tradiční z toho důvodu, že se koná každý rok před Vánoci a je to naše poslední setkání v roce. Každá rok chodíme krmit divokou lesní zvěř, v lese si vybereme strom, který následně ozdobíme zeleninou, ovocem, starám pečivem, atd. Letošní besídka se ovšem trochu lišila od minulých, celou besídku jsme trávili venku, vůbec jsme nešli do klubovny. V rámci akce jsme se pohybovali v okolí města, kde jsme také hráli nejrůznější hry včetně proslulé hry s názvem „ Na medvěda“. V sobotní odpoledne už byla sněhová nadílka z předchozích dní skoro pryč, ale drobné zbytky sněhu byly stále ještě k nalezení, čehož jsme pochopitelně využili ke koulované. Jak čas plynul, blížil se pomalu konec naší besídky, my se blížili městu, ale zbývalo si ještě sednout a vzájemně si rozdat vánoční dárky. Za tím to účelem jsme si vybrali prostor u kaple sv. Anny, kde je nádherný pohled na město. Nechybělo ani zpívání vánočních koled. Poté jsme se vrátili zpět na místo našeho srazu a besídku ukončili naším oddílovým pokřikem.

Vašek