Skautské setkání na síti

Skauty a skautky najdete po celém světě, je nás totiž 50 milionů v 216 zemích světa. Abychom se mohli občas potkat, konají se skautská setkání, kterým se říká jamboree. Existuje i jedno, které probíhá každý rok třetí víkend v říjnu. Jmenuje se Jota-Joti a je to největší mezinárodní skautská akce
vůbec. Odehrává se pod záštitou WOSM (Světová organizace skautského hnutí) najednou po celém světě přes počítačové obrazovky a rádiové vlny.

Už můžu napsat, že se účastníme pravidelně, letos po třetí. Vyskytli se nám drobné problémy, kde akci udělat, ale vše jsme vyřešili. Přihlásili jsme se na Skype a začali psát skautům z různých zemí, zda si s námi nechtějí zavolat. Psali jsme skautům do Mexika, Argentiny, Brazílie, Ameriky, Velké Británie, Nizozemska, Venezuely, Japonska, Číny a Zambie. Bohužel jsme neměli takový úspěch jako v minulých ročnících. Volali jsme si pouze se skautkami z Řecka, Ukrajiny a skauty z Nizozemí. Na druhou stranu jsme si z nouze začali psát s jedním z českých týmů a poznali tak roverský kmen
z Malenovic. Akce byla super, ale doufám, že za rok chytneme příznivější internetové vlny a poznáme více skautů a skautek z ciziny.

Hecy