Podzimní oddílová schůzka

Dne 20. 10. nás čekala po měsíční pauze další celooddílová akce. I když byla ráno mlha, ani to nás neodradilo se vypravit ven. Tentokrát jsme však nikam nejeli, ale poznávali jsme podzimní přírodu v okolí Chotěboře. Nejdřív jsme se vypravili na místní čističku, kde jsme potkali jistého panoše Viléma, poddaného rytíře Václava z Bířkova, který nás vyzval, abychom se zúčastnili rytířského turnaje. Podmínkou účasti je však býti rytířem a to my nejsme. A tak jsme po vyzvání Viléma na tom začali pracovat. Tento den jsme se věnovali hlavně fyzické připravenosti, která byla završena soubojem na cvičišti. Než jsme ale byli vpuštěni na cvičiště, museli jsme vydělat nebo spíše najít nějaké dukáty, což se nám všem povedlo, některým tak dobře, že si pak mohli dovolit i lepší výcvik. Tento den ale jsme se také naučili vnímat více krásu přírody či se toho o sobě navzájem ještě více dozvědět. A vzhledem k tomu, že odpoledne už nám svítilo slunce, tak asi všichni tuto schůzku hodnotíme pozitivně.