Vycházka Kukaček po okolí Chotěboře

Již tradičně vyráží náš dívčí oddíl obdivovat krásy Chotěboře a přilehlého okolí. Nejinak tomu bylo i v sobotu 15. září, kdy jsme se opět s děvčaty sešly v hojném počtu. Navíc tato vycházka byla výjimečná v tom, že se k nám přidalo spoustu nových členek. Abychom se lépe poznaly, zahrály jsme si na začátku několik her na poznání a pamatování jmen. Pak jsme se vydaly na cestu pod sjezdovkou ke Koukalkám, kde jsme si zahrály další hru, která tentokrát zkoušela naši hbitost. Pak jsme se vydaly dál kolem Geofondu a včelých úlů směrem k silu. Na louce nás čekala pauza na svačinu a další hry. Další cesta vedla k železniční trati, kterou jsme musely překonat a dostat se na chodník podél silnice vedoucí do Chotěboře. Po něm jsme se dostaly zpět do města a k naší klubovně, kde na nás už čekali rodiče. Rozloučily jsme se a vydaly jsme se zpět k našim domovům.