Skautský dobrý skutek

Skauti z celé republiky již po čtvrté pořádali dobročinné akce na pomoc svému okolí v rámci projektu Skautský dobrý skutek. Tyto akce se konaly v rozmezí od 20. 4. do 20. 5. 2018 napříč celou Českou republikou, a bylo na každém oddíle, kdy a hlavně jakým způsobem přispěje svému okolí.

Jistě není překvapením, že i podle průzkumu veřejného mínění agentury Ipsos je 87 procent lidí v České republice přesvědčeno, že skauting učí člověka pomáhat druhým. „Odpovědnost vůči druhým lidem a životnímu prostředí je jedním z principů, na kterém stojí skautské hnutí na celém světě. Skautským dobrým skutkem 2018 dáváme světu jasně najevo, že skauti umí spojit své síly a jsou schopni společně vykonat mimořádné věci pro své okolí,“ popisuje smysl akce Josef Výprachtický, starosta Junáka – českého skauta.

A tak ani chotěbořští roveři nezůstali pozadu a vydali se naplňovat skautský příkaz „Alespoň jeden dobrý skutek denně!“, na něž se tento projekt snaží navazovat. Minulý rok jsme vyčistili 400 metrů lesíku u trati směrem na Dobkov od odpadků. V letošním roce jsme se rozhodli zpříjemnit den seniorům z domova pro seniory v nedaleké Břevnici.

Sešli jsme se tedy v sobotu 12. 5. 2018 na nádraží a vyrazili vlakem směr Břevnice. Když jsme dorazili k domovu, vřele nás uvítali velmi milé pečovatelky. A my si šli chystat první část našeho programu, naše divadelní ztvárnění pohádky „O Červené Karkulce“. Tento dramatický počin vykouzlil většině obyvatelů domova úsměv na rtech. Nejinak tomu bylo i u další aktivity, kdy jsme pro změnu zvolili výtvarnou činnost.

Každý, kdo chtěl, mohl spolu s námi obtisknout svojí nabarvenou dlaň na namalovaný strom a vytvořit mu tak bohatou korunu. Poté, co bylo dílko hotovo, přešlo se k poslední části programu, kterou bylo kytarové vystoupení a zpěv oblíbených písní. Všichni si z chutí zazpívali a bylo vidět nadšení v jejich tvářích.

Pak nám už ale nastal čas se rozloučit. Slíbili jsme si ale, že v domově určitě nejsme naposled. Tento dobrý skutek jsme si zvolili, protože nám přijde, že v dnešní době se lidé sobě navzájem vzdalují, a zvláště na starší lidi je často zapomínáno.

Velký dík patří samozřejmě i všem organizátorům z řad skautů. Ukázali tak, jak důležité je v praxi naplňovat význam skautských hodnot, jako jsou zájem o okolí, pomoc ostatním a spolupráce.