Hrubá stavba nové skautské klubovny dokončena

Chotěbořští skauti od loňského podzimu staví novou klubovnu. Během května byla dokončena hrubá stavba, která citlivě zaujala místo původního montovaného objektu. Tempo stavebních prací nepolevuje, ale pro kolemjdoucí již bude další postup pomalejší. Čekají nás práce na interiérech
klubovny. Pokud se podaří dodržet časový harmonogram, bude činnost oddílů v nové klubovně zahájena na konci letošního roku.

Nová klubovna zaujímá místo původní klubovny, kterou chotěbořští skauti využívali od roku 1992. Do té doby byla pro skautskou činnost využívána celá řada prostor. První vlastní klubovnu měli chotěbořští skauti od podzimu roku 1925 na tehdejším sportovním hřišti na Letné. Byl to dřevěný
přízemní domek o dvou místnostech. Nechal jej vystavět na vlastní náklady Josef Firkušný – Orion. Klubovna byla zbourána v roce 1939.

Po válce propůjčil továrník Eckhardt skautům přízemní dřevěný objekt, který se nacházel za hřbitovem a sloužil až do zákazu skautingu v září 1948. Pro schůzky byl také k dispozici salonek v hotelu Firkušný . Ke konání schůzek sloužily dočasně i místnosti v celé řadě dalších objektů, stejně jako po obnově skautingu v roce 1989. Mimo jiné dům č.p. 63 „U Císařů“ v ulici Trčků z Lípy (1991/92), od roku 1991 domek č.p. 225 v Lazební ulici nebo na přelomu století budova bývalé rychlírny u chotěbořského hřbitova. Nová klubovna v ulici pojmenované po zakladateli českého skautingu nabídne dlouholeté zázemí pro další skautskou činnost.

Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří nám při stavbě klubovny pomáhají. V uplynutém měsíci jsme obdrželi dar z grantového programu společnosti GCE a díky nakupujícím, kteří pro nás hlasovali,také v programu společnosti Tesco. Velké poděkování si také zaslouží individuální dárci,
kteří přispěli prostřednictvím sbírky na webové adrese doubravka.skauting.cz/sbirka. Pokud se nám podaří do podzimu nasbírat alespoň 100.000 Kč, získáme od Skautské nadace Jaroslava Foglara navíc 10.000 Kč. Hlavní část stavby pokrývá dotace ministerstva školství a zastupitelstva města Chotěboře. Moc za tuto podporu děkujeme! Případně budeme rádi za další nabídky pomoci, třeba při zařizování klubovny, nad kterým nyní horečně přemýšlíme.

Jakub Hájek
za přispění Vladimíra Menšíka

Tento záznam byl publikován v Blog . Uložit odkaz do záložek.